Drewniana płyta wiórowa na bazie materiałów pochodzących z recyklingu

Projekt ma na celu włączenie nowego rodzaju surowca do procesu produkcji płyt przy wykorzystaniu odpadów przemysłowych, rolniczych i leśnych, co znacznie zwiększy obieg zamknięty produktów i procesów produkcyjnych Finsa. Z jednej strony, analizowane jest zachowanie materiałów pochodzących z recyklingu we wszystkich tych procesach ze względu na znaczenie procesów suszenia, czyszczenia, oddzielania odpadów z płyt MDF i zanurzania wiórów w kleju lub żywicy dla ostatecznej wytrzymałości płyty, jej funkcjonalności i jakości. Z drugiej strony, zaproponowano przeprojektowanie obecnej koncepcji płyty w celu poprawy jej podstawowych funkcji i dostosowania jej układu, przy jednoczesnym wdrożeniu zmian do procesu w celu zmniejszenia ilości stosowanych spoiw.

Projekt jest realizowany w zakładzie Finsa w Cella (Teruel).
Projekt współfinansowany przez Wydział ds. Gospodarki, Planowania i Zatrudnienia Rządu Aragonii.

• Partnerzy: Instytut Technologiczny Aragonii (Itainnova)
• Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2021 r.
• Data zakończenia: 30 września 2023 r.
• Inwestycja: 1 064 258 EUR (914 258 EUR Finsa, 150 000 EUR Itainnova)
• Finansowanie: 373 750 EUR (321 051 EUR Finsa, 52 698 EUR Itainnova)
• Numer dokumentacji: EC-10-2021