Poprawa efektywności energetycznej procesu produkcji płyt

Projekt polegał na wymianie palników generatorów termicznych dbających o odpowiedni bilans cieplny, które wspierają pracę instalacji kogeneracyjnej i kotła na biomasę w przypadkach wysokiego zapotrzebowania na ciepło w ramach różnych procesów przemysłowych: rozdrabniania drewna, suszenia włókien, produkcji i powlekania płyt. Stare palniki olejowe zostały zastąpione palnikami na gaz ziemny nowej generacji (Sugimat 1 i 2), a palnik MSM-MAY został poddany modernizacji. Umożliwiło to utrzymanie mocy znamionowej na poziomie zbliżonym do pierwotnego, umożliwiając uniknięcie strat wydajności, a zarazem wykorzystanie gazu ziemnego i poprawę zarówno wydajności, jak i zdolności do pracy przy niższych obciążeniach częściowych.

Inwestycja została przeprowadzona w zakładzie Finsa w Padrón, w ramach systemu pomocy wspierającego oszczędzanie energii i efektywność energetyczną w MŚP i dużych przedsiębiorstwach w sektorze przemysłowym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), koordynowanego przez hiszpański Instytut Dywersyfikacji i Oszczędności Energii (IDAE) i zarządzanego przez instytut INEGA, w ramach Krajowego Funduszu Efektywności Energetycznej.

Efekty pod względem oszczędności energii i efektywności energetycznej:
• Oszczędność energii cieplnej w przeliczeniu na paliwo na poziomie 259 190,72 kWh/rok i 22,29 toe/rok
• Redukcja emisji CO2 na poziomie 157,53 t CO2/rok

Inwestycja: 277 514,08 EUR
Finansowanie: 71 706,78 EUR
Numer dokumentacji: IN421V-23