Verbetering van de energie-efficiëntie van het productieproces van platen

Het project bestond uit het vervangen van de branders van de thermische balansgeneratoren die de warmtekrachtkoppelingsinstallatie en de biomassaketel ondersteunen, bij een hoge warmtevraag van verschillende industriële processen: houtversnippering, vezeldrogen, plaatproductie en het bekleden van platen. De oude stookoliebranders werden vervangen door aardgasbranders van de nieuwe generatie (Sugimat 1 en 2), en de MSM-MAY brander werd geüpgraded. Hierdoor konden de vermogens op vergelijkbare waarden als de oorspronkelijke worden behouden zodat er geen capaciteitsverlies optrad, maar door het gebruik van aardgas werden zowel de prestaties als de mogelijkheid om bij lagere deelbelastingen te werken verbeterd.

De investering is uitgevoerd in de fabriek van FINSA in Padrón, in het kader van de steunlijn voor energiebesparing en -efficiëntie in het MKB en grote bedrijven in de industriële sector, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), gecoördineerd door IDAE en beheerd door INEGA, in het kader van het Nationaal Fonds voor Energie-efficiëntie.

Resultaten in termen van energiebesparing en efficiëntie:
•Thermische besparing per brandstof van 259.190,72 kWh/jaar en 22,29 toe/jaar
• Vermindering van CO2-uitstoot gelijk aan 157,53 ton CO2/jaar

Investering: € 277.514,08
Financiering: 71.706,78 €
Dossiernummer: IN421V-23