Smartlogistic

Celem projektu Smartlogistic jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, inteligentnego systemu logistycznego do kompleksowego zarządzania magazynami w czasie rzeczywistym. Ten system ma zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów logistycznych, takich jak ciężarówki i wózki widłowe, oraz znaczną poprawę kontroli nad stanem zapasów poprzez eliminację problemów związanych z brakiem zapasów w magazynie spowodowanych błędami w procesie wysyłki i zmianami lokalizacji przesyłek. W ramach projektu planowane jest opracowanie pilotażowych prototypów, które umożliwią testowanie inteligentnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w celu optymalizacji kolejności załadunku ciężarówek oraz wzbogacenie procesu bezprzewodowej identyfikacji o nowe rozwiązania do dynamicznego filtrowania zapasów. Wszystkie te elementy mają być zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania magazynem (WMS), odpowiedzialnym za zarządzanie zamówieniami i ich wysyłką do pracowników magazynu.

Projekt Smartlogistic, realizowany w zakładach produkcyjnych Finsa w Santiago de Compostela i Ourense, jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Innowacji za pośrednictwem Państwowej Agencji Badań ze środków Państwowego Programu Promowania Badań Naukowych i Technicznych oraz Przekazywania ich Wyników, Państwowego Planu Badań Naukowych, Technicznych i Innowacyjnych na lata 2021–2023, w ramach Planu Odbudowy, Transformacji i Zwiększania Odporności z instrumentu Next Generation EU.

• Partnerzy: Fundación Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT)
• Data rozpoczęcia: 01.10.2023
• Data zakończenia: 30.09.2026
• Inwestycja: 1 560 849 EUR
• Finansowanie: kredyt w wysokości 759 025,30 EUR (Finsa), dotacja w wysokości 761 875 EUR (GRADIANT)
• Numer dokumentacji: CPP2022-009530