PROJEKT SMARTPACK

Tytuł projektu: Nowa technologia dla linii pakujących z elastyczną produkcją opartą na krótkich seriach
Akronim: PROJEKT SMARTPACK
Nr identyfikacyjny projektu: RTC2019-007239-2
Firma: FINANCIERA MADERERA S.A.
Budżet: 1 212 685,40 euro
Przyznana pomoc: 1 152 046,00 euro
Finansowanie: Ministerstwo Nauki, Innowacji i Uniwersytetów oraz Państwowa Agencja Badań Naukowych (Nabór 2019 dla projektów R+D+i Wyzwania-Współpraca)
Współpraca: Centrum Technologii AIMEN
Opis: SMARTPACK jest pionierem w Hiszpanii w zakresie rozwoju linii produkcyjnej komponentów opakowań opartej na inteligentnym procesie poprzez rozwój innowacyjnych technologii produkcji i ich połączenie z rozwojem nowych elastycznych i wysoce precyzyjnych systemów robotycznych w celu optymalizacji materiału wykorzystywanego w procesie.