PROGRAM ZACHĘCAJĄCY DO TWORZENIA MIEJSC PRACY

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską PO Europejski Fundusz Społeczny Galisja 2014-2020. Uzyskanie wyszkolenia i wysokiej jakości zatrudnienia. O FSE Zainwestuj w swoja przyszłość.