Packtabla

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu inteligentnych zakładów produkcyjnych (Smart Factory) w tartakach, opartego na koncepcji Przemysłu 4.0 i zorientowanego na zrównoważoną, elastyczną, wydajną i dostosowaną do potrzeb produkcję nowych wyrobów z drewna o wysokiej wartości dodanej. Packtabla przewiduje opracowanie innowacyjnych technologii produkcyjnych i ich połączenie z rozwojem nowych, elastycznych systemów zrobotyzowanych i najnowszych technologii w dziedzinie systemów perceptualnych, aby umożliwić wykorzystanie materiałów odpadowych z tartaku jako separatorów poszczególnych warstw desek, umożliwiając lepsze wykorzystanie tych produktów i zwiększając wydajność linii tartacznych o ponad 20%. Projekt obejmuje zastosowanie łańcucha bloków do identyfikowania drewna poprzez gromadzenie danych na temat surowca i produktów wytwarzanych w całym łańcuchu wartości.

Opracowany w tartaku Finsa w Santiago de Compostela, projekt Packtabla jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Innowacji za pośrednictwem Państwowej Agencji Badań ze środków Państwowego Programu Promowania Badań Naukowych i Technicznych oraz Przekazywania ich Wyników, Państwowego Planu Badań Naukowych, Technicznych i Innowacyjnych na lata 2021–2023, w ramach Planu Odbudowy, Transformacji i Zwiększania Odporności z instrumentu Next Generation EU.

• Partnerzy: Północno-wschodnie Stowarzyszenie na rzecz Badań w obszarze Metalurgii (AIMEN)
• Data rozpoczęcia: 01.10.2022
• Data zakończenia: 30.09.2025
• Inwestycja: 2 323 938,78 EUR
Finansowanie: kredyt 1 210 561,78 EUR (Finsa), dotacja 1 113 377,00 EUR (AIMEN)
• Strona internetowa: www.packtabla.es; www.packtabla.com
• Numer dokumentacji: CPP2021-009006

Projekt CPP2021-009006 sfinansowany przez: