Instalacja fotowoltaiczna do własnego użytku

Instalacja fotowoltaiczna zaspokajająca zapotrzebowanie na energię hali produkcyjnej w zakładzie Finsa w Padrón. Celem jej wykonania jest zwiększenie niezależności energetycznej, obniżenie kosztów energii dzięki rezygnacji z części energii pobieranej z sieci oraz zmniejszenie strat przesyłu energii dzięki decentralizacji wytwarzania energii elektrycznej. Ostatecznym celem jest również osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

System fotowoltaiczny będzie składał się z 5 228 krzemowych modułów monokrystalicznych o mocy 54 Wp każdy, co zapewni moc szczytową instalacji na poziomie 2 823,12 kWp. Panele zostaną umieszczone w trzech różnych miejscach: na dachu, na ścianie silosu i na parkingu. W pierwszych dwóch miejscach panele zostaną połączone na betonowych podporach. Na obszarze parkingu zostaną one zamontowane na zadaszeniach wykonanych ze stali ocynkowanej, do których zostaną przymocowane w sposób współpłaszczyznowy. We wszystkich miejscach panele zostaną ułożone poziomo w rzędach i kolumnach tworzących konstrukcje podporowe o różnej liczbie paneli. Instalacja jest wykonana w trybie konsumpcji własnej bez nadwyżek energii, zatwierdzonym na mocy dekretu królewskiego 244/2019 regulującego administracyjne, techniczne i ekonomiczne warunki wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne.

Instalacja pozwoli na redukcję emisji CO2 o 1 062,45 t w skali roku.

Inwestycja jest realizowana w zakładzie Finsa w Padrón, w ramach programu motywacyjnego 2 związanego z pokryciem własnego zapotrzebowania na energię i magazynowaniem energii w sektorze usług oraz w innych sektorach produkcyjnych, jako część europejskiego Planu Odbudowy, Transformacji i Zwiększania Odporności finansowanego przez Unię Europejską z instrumentu NextGenerationEU.

Inwestycja: 2 033,000 EUR
Finansowanie: 233 289 EUR
Numer dokumentacji: IN421W-4