Wdrożenie bardziej efektywnych silników

W celu zwiększenia oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej firmy przewidziano wymianę 9 dotychczas używanych silników, które miały klasę sprawności równą lub niższą niż IE1, na silniki WEG Super Premium Efficiency IE4 z serii W22.

Efekty związane z oszczędnością energii i efektywnością energetyczną obejmują:

• Oszczędność energii: 299 280 kWh rocznie (energia końcowa), 708 700 kWh rocznie (energia pierwotna)
• Redukcja emisji CO2 o wartości 99,06 ton rocznie

Inwestycja jest realizowana w zakładzie Finsa w Rábade, Fibranor, w ramach wsparcia udzielanego przez instytut INEGA, który wspiera oszczędzanie energii i efektywność energetyczną w firmach z Galicji w 2023 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego EFRR dla regionu Galicji na lata 2021–2027.

Inwestycja: 62 980,02 EUR
Finansowanie: 22 043,01 EUR
Dokumentacja nr: IN417Y-23A8