Fotovoltaïsche installatie voor eigen gebruik

Installatie van een fotovoltaïsch park voor eigen gebruik voor de fabrieken van Finsa in Cella (Teruel): Cella I, waar de fysieke installatie van de centrale plaatsvindt, en Cella II, waar de energie wordt geleverd. Het project omvat de elektrische interconnectie tussen centra, nodig voor eigen gebruik op één punt, met een nominaal vermogen van 2 MW en 2,31 MW geïnstalleerd piekvermogen.

Het project omvat de installatie van 4.620 monokristallijne modules met hoog rendement, DUAL-PERC-technologie, met een eenheidsvermogen van elk 500 Wp en een tolerantie tussen 0 en +3%.

Het verkregen resultaat, in termen van verwachte elektriciteitsproductie over de 25-jarige nuttige levensduur van de installatie, is 102.054.977,04 kWh. De verwachte waarden voor de indicatoren in de koolstofarme economie-as van het Operationeel Programma voor Duurzame Groei 2014-2020 (POCS) van het EFRO zijn: 381 toe, 22.184 ton CO2.

Dit project maakt deel uit van de steunlijn voor projecten voor een koolstofarme economie in installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en beheerd door IDAE (Instituut voor Energiediversificatie en -besparing), met als doel een schonere en duurzamere economie tot stand te brengen. "Een manier om Europa te maken".

Investering: 1.934.000 €
Financiering: 190.000 €
Dossiernummer: FD-ELE-ARGC1-2020-000080