BENUTTING VAN RESIDUEN IN TERUEL

Oproep tot het indienen van aanvragen voor subsidies voor de uitvoering van bedrijfsprojecten in Aragón die gericht zijn op de bevordering van experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek in de provincie Teruel.
Oproep 2018
Projectnaam: ONDERZOEKSLIJN VOOR HET BENUTTEN VAN RESIDUEN VOOR DE VERVAARDIGING VAN HOUTEN PLANKEN
HOOFDDOELSTELLINGEN:
- Ontwikkeling van een nieuw systeem voor de productie van platen op houtbasis, gemaakt van grondstoffen uit verschillende soorten residuen, om zo de groei van de kringloopeconomie in de houtsector te bevorderen.
- De nieuwste technologie in de uitrusting te verwerken, zodat de onderneming zich kan blijven inzetten voor kwaliteit en innovatie.
Dit project is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met als doel technologische ontwikkeling, innovatie en kwaliteitsonderzoek te bevorderen.