Open new windowRecommend selecting the PDF printerSee all data sheets


FINANCIERA MADERERA S.A. (FINSA)
N-550, KM 57
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
ESPAÑA
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nº 0013910/26/2018
FIBRAPAN PLUS
Wyprodukowany w:Finsa Fibranor
Políg. Ind. de Rábade
27370 RÁBADE (ESPAÑA)
Wyprodukowany w:Finsa Orember
Políg. Ind. San Cibrao das Viñas
32911 OURENSE (ESPAÑA)
Wyprodukowany w:Finsa Padrón
Paraíso s/n
15900 PADRÓN (ESPAÑA)
Wyprodukowany w:Luso Finsa
Estrada Nacional 234, Km 92.7
3524-952 NELAS (PORTUGAL)
TYP PRODUKTUZALECANE UŻYTKOWANIEAVCP*
MDFUżytkowanie wewnątrz jako elementy niestrukturalne w warunkach suchych 4
* System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu zgodnie z załącznikiem V regulacji UE nr 305/2011

FIBRAPAN PLUS
DANETECHNICZNA – KOREKTA DANYCH
Rev: 12/09/2016
WŁAŚCIWOŚCIMETODA TESTOWAJEDNOSTKIGRUBOŚĆ mm
>9/12>12/19>19/30
GĘSTOŚĆ(*)EN 323kg/m3760/750750/725725/700
WYTRZYMAŁOŚĆNA ROZRYWANIEEN 319N/mm20,900,800,75
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIEEN 310N/mm2252523
MODUŁ SPRĘZYSTOŚCIEN 310 N/mm2280028002500
PĘCZNIENIE PO 24 GODZINACH ZANURZENIA W WODZIEEN 317%151210
STABILNOŚĆ WYMIARÓW DŁ./SZERSTABILNOŚĆ WYMIARÓW DŁ./SZEREN 318%0,40,40,3
STABILNOŚĆ WYMIARÓW GRUBOŚĆEN 318%665
WYTRZYMAŁOŚĆ POWIERZCHNIEN 311N/mm21,21,21,2
NASIĄKLIWOŚĆPOWIERZCHNIEN 382-1mm> 150> 150> 150
WILGOTNOŚĆEN 322%7+/-37+/-37+/-3
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW MINERALNYCHISO 3340 % Waga≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05
ZAWARTOŚĆ FORMALDEHYDOWEN ISO 12460-5mg/100 g≤ 8≤ 8≤ 8
REAKCJA NA OGIEŃ TABLA EN 13986:2004+A1:2015EN 13501-1KlassaD-s2,d0(**)D-s2,d0(***)D-s2,d0
WSPÓŁCZYNNIK ABSORBCJI AKUSTYCZNEJ (Α) (250 A 500HZ)EN 13984:2004+A1:2015α 0.100.100.10
WSPÓŁCZYNNIK ABSORBCJI AKUSTYCZNEJ (Α) (1000 A 2000 HZ)EN 13984:2004+A1:2015α 0.200.200.20
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNAEN 13984:2004+A1:2015W/ (m·K)0.140.130.13
WŁAŚCIWOŚCI (R)EN 13986:2004+A1:2015db272831
PAROPRZEPUSZCZALOŚĆ METODA SUCHAEN 13986:2004+A1:2015μ 282625
TRWAŁOŚĆ BIOLOGICZNAEN 13986:2004+A1:2015Klasa użytkowania111
ZAWARTOŚĆ PIĘCIOCHLOROFENOLEN 13986:2004+A1:2015%< 5< 5< 5
(*) PODANĄ WARTOŚĆ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNĄ.

(**) Montaż bez pozostawiania wolnej przestrzeni ze FIBRAPAN PLUS. Z zamknięciem wolnej przestrzeni równej lub mniejszej niż 22mm za FIBRAPAN PLUS będzie klasyfikowane jako D s2, d2. Klasyfikacja E dla jakiegokolwiek innego sposobu montażu. Zgodne z decyzją 2007/348/CE.

(***)Montaż bez pozostawiania wolnej przestrzeni ze FIBRAPAN PLUS,  Z zamknięciem wolnej przestrzeni za FIBRAPAN PLUS  jeśli jest większa lub równa 15mm  lub z wolną przestrzenią  większą lub równą  22mm za FIBRAPAN PLUS będzie klasyfikowane jako D s2, d2 dla grubości pomiędzy >12 a 18mm. Zgodnie z decyzją 2007/348/EC

Powyższe wartości fizyko-mechaniczne spełniają/są lepsze niż wartości określone przez normę europejską EN 622-5:2009, tabela 3. -Wymagania dla płyt do użytku w warunkach suchych.

FIBRAPAN PLUS spełnia wymogi Klasy E1 (analiza przeprowadzona zgodnie z EN ISO 12460-5) określone w europejskiej normie EN 622-1:2003.

FIBRAPAN PLUS jest objęte świadectwami jakości AITIM´s.

Wyniki uzyskane dla produktu FIBRAPAN IGNIFUGO są zgodne z zadeklarowanymi powyżej Ta deklaracja właściwości użytkowych jest wystawiona na odpowiedzialność Financiera Maderera S.A. FINSA
Javier Portela
FINSA R&D + Quality Director
Santiago de Compostela 10/26/2018