Medio Fimapan H (E-Z)

Medio

Detalle Fimapan H (E-Z)

Detalle

Fimapan H (E-Z)

Taboleiro de partículas de madeira resistente á humidade con superficie lisa e homoxénea, apto para uso xeral en ambiente húmido (clasificación P3 segundo a UNE-EN 312).
Clase de servizo 2.
Emisión de formaldehido: clase E1.
(E-Z): baixa emisión de formol <0,05 ppm (EN717-1), CARB2.

ÁMBITOS:
Hospitality
Retail
Residencial
Mobilidade

CERTIFICACIÓNS:
Formaldehido: E-Z
Medioambientales/Sostenibilidad: EPD; Breeam, Leed,Well, Verde, LBC

CARACTERÍSTICAS

Ambitos de uso

  • Hospitality

  • Retail

  • Residencial

  • Movilidade

Solucion para

  • Recubrir

Ambiente

  • Interior húmido

Componente Sugerencias de Combinacion
Componente Productos Similares