Door middel van ons beleid zijn we actief betrokken bij de bescherming van het milieu

Medio ambiente

 

Door middel van ons beleid zijn wij actief betrokken bij de bescherming van het milieu. Wij willen dat de impact van onze productieprocessen op het milieu zo klein mogelijk is. Daardoor zijn we een van de schoonste bedrijfstakken: we wekken meer energie op dan we gebruiken voor de verwerking van onze producten. Al onze productieprocessen zijn geoptimaliseerd om een maximale energiebesparing te realiseren aan de hand van warmtekrachtkoppeling (benutting van de energie en de warmte die worden geproduceerd door de fabriek zelf) en een zo laag mogelijk niveau van afval bereiken.
 
Bovendien wordt onbruikbaar afval dat wordt gegenereerd door onze werkzaamheden, evenals gerecycled materiaal uit andere bedrijfstakken gebruikt om energie op te wekken met behulp van onze biomassacentrales.